Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 24-01-2018

Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Zarzadzania Ryzykiem Rynkowym

Do podstawowych zadań departamentu należy:

 • określanie strategii zarządzania rezerwami dewizowymi,
 • opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym (w tym systemu limitów inwestycyjnych) związanym z inwestycjami rezerw dewizowych oraz operacjami dostarczającymi płynność krajowemu sektorowi bankowemu,
 • bieżące monitorowanie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka finansowego,
 • przygotowywanie raportów sprawozdawczych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowywanie materiałów analitycznych związanych z problematyką zarządzania rezerwami dewizowymi,
 • opracowywanie metod zarządzania ryzykiem finansowym,
 • wycena portfeli inwestycyjnych rezerw walutowych i bieżące monitorowanie ich parametrów,
 • monitorowanie poziomu zabezpieczeń i korespondencja z kontrahentami w tym zakresie.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (ewentualnie studenci ostatniego roku studiów magisterskich), specjalizacja – rynki finansowe, matematyka finansowa, ekonometria, metody ilościowe w finansach.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • znajomość metod ilościowych,
 • umiejętności analityczne,
 • podstawowa wiedza z zakresu instrumentów wykorzystywanych na rynkach finansowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w zakresie implementacji metod ilościowych,
 • znajomość metod analizy portfelowej,
 • doświadczenie w zakresie metod zarządzania ryzykiem rynkowym,
 • doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania ekonometrycznego/statystycznego, w szczególności Matlab.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 4 marca 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-02-23
1 EUR4,1738
1 USD3,3911
1 CHF3,6302
1 GBP4,7365
100 JPY3,1721

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję