Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 29-03-2018

NBP Oddział Okręgowy w Łodzi poszukuje kandydata do pracy w Zespole Bezpieczeństwa

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Ppoż.,
 • realizacja zadań z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie prawa wynikającego z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO),
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji Systemu/Zbioru urządzeń (MUZ) dla systemów ochrony obiektów,
 • obsługa Punktu rejestracji klienta i pełnienie funkcji Operatora systemów: DOCert, NCCert i PKI,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym wytwarzanie i ewidencjonowanie dokumentów oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, oraz obsługa związanych z tym urządzeń komputerowych,
 • opracowywanie i realizacja sprawozdawczości rocznej dla potrzeb Departamentu Bezpieczeństwa,
 • realizacja bieżących zestawień statystycznych oraz analiz z obszaru bezpieczeństwa na potrzeby Zespołu, Oddziału lub Departamentów Centrali,
 • zastępstwo w zakresie administrowania systemami zabezpieczeń technicznych,
 • opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu realizowanych zadań,
 • realizacja zadań inwestycyjno–remontowych w zakresie urządzeń zabezpieczających.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany profil techniczny, kierunki informatyczne),
 • wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego lub spełnianie warunków pozwalających na niezwłoczne uzyskanie takiego wpisu.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • podstawowa wiedza na temat technik wykorzystywanych w szeroko rozumianych systemach ochrony,
 • wiedza oraz umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych,
 • samodzielność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • otwartość na szkolenia i zmiany,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, dokładność i terminowość realizacji powierzanych zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień w zakresie inspektora ochrony ppoż.
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii „B” i wyrażenie gotowości do uzyskania pozwolenia na prowadzenie samochodów służbowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (mile widziane potwierdzenie w postaci certyfikatu na poziomie B2 wg klasyfikacji Rady Europy).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 20 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję