Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 18-01-2018

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy NBP w Olsztynie poszukuje kandydata do pracy na samodzielnym stanowisku pracy ds. kontroli wewnętrznej

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowanych i doraźnych zleconych przez Dyrektora Oddziału oraz kontroli zleconych i koordynowanych przez Departament Audytu Wewnętrznego,
 • przygotowywanie i opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej Oddziału,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz dokumentacji pokontrolnej (protokołów, zaleceń pokontrolnych, rekomendacji), a także dokonywanie analizy wyników,
 • prowadzenie zbioru dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • monitoring sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych i rekomendacji,
 • wykonywanie zadań menedżera ryzyka.

Wymagania formalne w stosunku do kandydata:

 • studia wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym lub prawniczym.

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydata:

 • znajomość zagadnień dotyczących systemu kontroli wewnętrznej oraz ryzyka operacyjnego poparta doświadczeniem w realizacji zadań w tych obszarach,
 • umiejętność interpretacji przepisów, przeprowadzania analiz dokumentacji oraz wyciągania wniosków,
 • umiejętność szybkiego poznawania nowych zagadnień m. in. dotyczących funkcjonowania różnych obszarów działalności Oddziału Okręgowego NBP,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w realizacji zadań,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśniania badanych zagadnień,
 • zdolność do podejmowania inicjatywy w zakresie realizowania powierzonych zadań,
 • komunikatywność, w tym umiejętność przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 16 lutego 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej:

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję