O NBP

Rada Naukowa Narodowego Banku Polskiego

Celem powołania Rady Naukowej przy Zarządzie NBP jest większe niż dotychczas korzystanie w działalności Narodowego Banku Polskiego z dorobku naukowego polskiej myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa została powołana do życia uchwałą Zarządu NBP nr 16/2007 z dnia 24 maja 2007 r. Jest ona organem opiniodawczym i doradczym działającym przy Zarządzie NBP, a do jej głównych zadań należy m.in.:

  • opiniowanie planu badań naukowych NBP oraz ocena jego realizacji,
  • przygotowywanie na potrzeby Zarządu NBP oraz prezesa NBP ekspertyz, analiz, ocen i opinii dotyczących zadań Narodowego Banku Polskiego,
  • rekomendowanie tematów badań naukowych, w zakresie których ufundowane zostaną stypendia prezesa NBP, a także ocena wpływających wniosków o objęcie programem stypendialnym,
  • inne zadania zlecane przez Zarząd NBP, w szczególności w zakresie organizacji i metodyki badań naukowych.

Skład Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego

Komunikaty prasoweKontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję