O NBP

Rada Naukowa Narodowego Banku Polskiego

Krzysztof Jajuga

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Członek Rady Naukowej NBP

Krzysztof Jajuga jest profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jego działalność naukowa i dydaktyczna obejmuje przede wszystkim: finanse, ekonometrię, statystykę, zarządzanie ryzykiem i nieruchomości.

Swoją karierę naukową związał z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 r., a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1987 r. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1992 r.

Obecnie prof. Krzysztof Jajuga pełni funkcję kierownika Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz dyrektora Instytutu Zarządzania Finansami w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto jest zatrudniony w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Był i jest wykładowcą na uczelniach zagranicznych – w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie Zachodniej i Chinach.

Prof. Krzysztof Jajuga bierze udział w pracach licznych organizacji naukowych i zawodowych. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk o Finansach PAN, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, przewodniczącym Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki, członkiem Akademickiego Komitetu Doradczego oraz Komitetu Edukacji i Standardów PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem CFA Society of Poland.

Prof. Krzysztof Jajuga współpracuje z wieloma czasopismami naukowymi z dziedziny finansów. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Argumenta Oeconomica” i zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Statystycznego”, a także członkiem rad naukowych wielu innych periodyków.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji (w tym książek), wydanych w Polsce i za granicą.Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję