O NBP

Rada Naukowa Narodowego Banku Polskiego

Marek Ratajczak

Prof. dr hab. Marek Ratajczak
Członek Rady Naukowej NBP

Marek Ratajczak jest profesorem nauk ekonomicznych, zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą roli infrastruktury, w szczególności gospodarczej, w procesach wzrostu i rozwoju, a także makroekonomii oraz historii myśli ekonomicznej.

Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał w 1990 r., a tytuł profesora nauk ekonomicznych – w 2000 r.

Prof. Marek Ratajczak jest kierownikiem Katedry Teorii i Historii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, członkiem Senatu, a w latach 2002-2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Poznaniu i jest członkiem Rady Naukowej PTE. Jest również członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. Marek Ratajczak jest także członkiem Komisji Akredytacyjnej – Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i przewodniczącym Komisji Akredytacyjnej działającej w ramach tego stowarzyszenia oraz wchodzi w skład zarządu fundacji „Kadry dla Wielkopolski”.

Za książkę „Infrastruktura w gospodarce rynkowej” (1999) otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz prestiżową nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego – za wkład w rozwój wiedzy ekonomicznej w Polsce.

W dorobku prof. M. Ratajczaka są także opracowania dotyczące instytucjonalnych aspektów transformacji oraz edukacji na poziomie wyższym, zwłaszcza z zakresu nauk ekonomicznych. Jest autorem ponad 250 opracowań publikowanych i niepublikowanych.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję