O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Administracji

Dyrektor: Iwona Dobrzyńska-Kabat

Do podstawowych zadań departamentu należą:

  • opracowywanie planów inwestycji i planów remontów NBP oraz dysponowanie i nadzorowanie wydatkowanych środków finansowych, zatwierdzonych w tych planach,
  • realizacja planów inwestycji i remontów dotyczących obiektów Centrali NBP,
  • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz ruchomych składników majątku NBP,
  • prowadzenie spraw związanych z wynalazczością, racjonalizacją i usprawnieniami pracowniczymi,
  • planowanie i realizacja zaopatrzenia NBP w druki i formularze oraz pieczęcie i stemple urzędowe i metalowe,
  • prowadzenie archiwum akt jawnych Centrali NBP i ZUG oraz koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwów akt jawnych,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami oraz naliczaniem podatków i opłat dotyczących nieruchomości i środków transportu Centrali NBP,
  • koordynowanie spraw w zakresie bhp oraz wykonywanie zadań związanych z bhp na rzecz pracowników Centrali oraz dotyczących obiektów Centrali NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-05-26
1 EUR4,1803
1 USD3,7248
1 CHF3,8381
1 GBP4,7942
100 JPY3,3550

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję