O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Badań Ekonomicznych

Dyrektor: Ireneusz Dąbrowski

Głównym zadaniem Departamentu Badań Ekonomicznych jest prowadzenie prac badawczych mających na celu realizację zadań NBP.

Do zadań szczegółowych należy:

  • Prowadzenie badań ekonomicznych z zakresu mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz innych badań zgodnie z priorytetami badawczymi NBP.
  • Prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej.
  • Opracowywanie nowych narzędzi analitycznych wspierających realizację zadań NBP w zakresie polityki pieniężnej i wzrostu gospodarczego.
  • Upowszechnianie wyników prowadzonych w Departamencie badań, w tym redagowanie, we współpracy z Departamentem Edukacji i Wydawnictw, serii wydawniczej „Materiały i studia”/”NBP Working Paper”.
  • Obsługa konkursów na projekty badawcze przeznaczone do realizacji przez pracowników NBP lub osoby fizyczne niebędące pracownikami NBP.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję