O NBP: Struktura organizacyjna

Instytut Ekonomiczny

Dyrektor: Andrzej Sławiński

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac analitycznych i badawczych mających na celu realizację zadań NBP w zakresie polityki pieniężnej oraz przygotowywanie materiałów dla Rady Polityki Pieniężnej.

Instytut składa się z:

 • Biura Badań,
 • Biura Badań Stosowanych,
 • Biura Strategii Polityki Pieniężnej,
 • Biura Prognoz i Projekcji,
 • Biura Cen i Inflacji,
 • Biura Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji,
 • Biura Konkurencyjności,
 • Biura Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków.

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • prowadzenie badań ekonomicznych z zakresu mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz innych badań zgodnie z priorytetami badawczymi NBP,
 • prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej,
 • opracowywanie, aktualizacja i utrzymanie modeli makroekonomicznych i innych narzędzi analitycznych wspierających realizację zadań NBP w zakresie polityki pieniężnej i wzrostu gospodarczego,
 • prowadzenie prac związanych z projektowaniem polityki pieniężnej,
 • opracowywanie projekcji makroekonomicznych,
 • analizowanie procesów cenotwórczych, zmian cen i inflacji,
 • analizowanie wpływu sytuacji w sektorze finansów publicznych na politykę pieniężną,
 • analiza otoczenia zewnętrznego gospodarki i koniunktury międzynarodowej,
 • przygotowywanie prognoz wskaźników makroekonomicznych oraz materiałów analitycznych dla potrzeb zarządzania rezerwami dewizowymi,
 • analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rynków, w szczególności na podstawie własnych badań ankietowych,
 • analizowanie wpływu instytucji ekonomicznych na funkcjonowanie i rozwój gospodarki,
 • opracowywanie projektów założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdań z jej realizacji,
 • opracowywanie, we współpracy z departamentami, raportów o inflacji, informacji miesięcznych dotyczących inflacji, informacji o stanie koniunktury i innych materiałów dla zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej,

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-02-24
1 EUR4,3102
1 USD4,0681
1 CHF4,0477
1 GBP5,1011
100 JPY3,6168

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję