O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Komunikacji i Promocji

Dyrektor: Martyna Wojciechowska

Do głównych zadań Departamentu Komunikacji i Promocji należy:

 • kreowanie polityki informacyjnej NBP,
 • tworzenie i realizacja strategii marketingowej NBP.

Do zadań szczegółowych Departamentu należy m.in.:

 • prowadzenie działalności informacyjnej NBP skierowanej do środków masowego przekazu;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu sprawnego informowania opinii publicznej o celach, zadaniach i działaniach NBP;
 • analizowanie doniesień medialnych na temat NBP oraz udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień i komentowanie publikacji prasowych w tym zakresie;
 • prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i edukacyjnych NBP;
 • promowanie dorobku intelektualnego NBP i jego pracowników, przedstawianie w przystępnej formie wyników prowadzonych przez nich badań ekonomicznych;
 • koordynacja działań z zakresu komunikacji wewnętrznej NBP;
 • organizacja przedsięwzięć marketingowych NBP;
 • tworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej NBP i zarządzanie nim;
 • wykonywanie zadań związanych z badaniami marketingowymi dotyczącymi NBP
 • rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących działalności NBP, we współpracy z właściwymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi NBP
 • realizowanie zadań związanych z propagowaniem wiedzy na temat europejskiej integracji gospodarczej oraz waluty euro poprzez Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego (CIE NBP).

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-02-17
1 EUR4,3314
1 USD4,0693
1 CHF4,0711
1 GBP5,0533
100 JPY3,6039

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję