O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Oddziałów Okręgowych

Dyrektor: Agnieszka Grzęda

Departament Oddziałów Okręgowych realizuje zadania z zakresu Analiz i Oceny Funkcjonowania Oddziałów Okręgowych oraz Koordynacji Współpracy i Wsparcia Oddziałów Okręgowych ściśle współpracując z jednostkami organizacyjnymi Centrali NBP oraz Oddziałami Okręgowymi.

Departament strukturalnie składa się z Wydziału Koordynacji Współpracy oraz Wsparcia Oddziałów Okręgowych i Zespołu Analiz i Oceny Funkcjonowania Oddziałów Okręgowych.

Zespół Analiz i Oceny Funkcjonowania Oddziałów Okręgowych będzie realizował zadania z zakresu:
analizy działalności Oddziałów Okręgowych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali NBP, w tym w szczególności:

  • analizy efektywności kosztowej Oddziałów Okręgowych,
  • analizy mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
  • analizy efektywności obsługi jednostek budżetowych,
  • analizy jakości obsługi klienta,
  • współpraca z Departamentem Emisyjno-Skarbcowym przy realizacji projektów z tego obszaru.
Wydział Koordynacji Współpracy oraz Wsparcia Oddziałów Okręgowych będzie realizował zadania z zakresu:
  • analityczno – statystycznego, w tym koordynacja procesu raportowania i bieżący monitoring oraz współpraca z Departamentem Statystyki i Instytutem Ekonomicznym,
  • administracji i bezpieczeństwa we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa oraz z Departamentem Administracji,
  • edukacji, komunikacji i promocji we współpracy z Departamentem Edukacji i Wydawnictw oraz z Departamentem Komunikacji i Promocji,
  • szkoleń, ścieżek rozwoju zawodowego, w tym w szczególności: opracowanie planu szkoleń Oddziałów Okręgowych - analiza i optymalizacja na etapie tworzenia – rekomendacje; opracowanie ścieżek rozwoju dla wybranych grup pracowników; przegląd systemu ocen pracowniczych we współpracy z Departamentem Kadr,
  • zmian organizacyjnych w Oddziałach Okręgowych; przestrzegania obowiązujących procedur we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-05-30
1 EUR4,3945
1 USD3,9470
1 CHF3,9757
1 GBP5,7610
100 JPY3,5515

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję