O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Zagraniczny

Dyrektor: Paulina Gomulak

Departament Zagraniczny wykonuje zadania związane ze współpracą Rzeczypospolitej Polskiej i NBP z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Do szczegółowych zadań Departamentu należą:

 • Bieżąca współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi.
 • Merytoryczna i organizacyjna obsługa współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowymi instytucjami bankowymi, w których interesy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje Prezes NBP.
 • Koordynacja w ramach NBP prac związanych ze współpracą z Europejskim Systemem Banków Centralnych i innymi instytucjami Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach Rady Ogólnej EBC oraz Rady UE i jej organów pomocniczych, w tym Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych. Departament koordynuje wypracowywanie stanowisk NBP wobec dokumentów, w tym aktów legislacyjnych, rozpatrywanych przez gremia unijne oraz w ramach procedury przygotowywania opinii Europejskiego Banku Centralnego.
 • Koordynacja w ramach NBP prac związanych z przygotowaniem do przyjęcia przez Polskę waluty euro, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu NBP ds. wprowadzenia euro.
 • Organizowanie konferencji międzynarodowych w NBP.
 • Koordynowanie zagranicznej pomocy technicznej i szkoleniowej udzielanej przez NBP bankom centralnym i instytucjom o zadaniach analogicznych do zadań NBP, z państw przechodzących transformację gospodarczą i nienależących do Unii Europejskiej.
 • Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez NBP funkcji agenta finansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koordynacja wykonywania zadań związanych z uczestnictwem NBP w czasowym zwiększaniu zasobów finansowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w formule Nowego Porozumienia Pożyczkowego (New Arrangements to Borrow).
 • Koordynacja prac związanych z tłumaczeniami wykonywanymi w związku z działalnością NBP.
 • Przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych z zakresu współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi oraz bankami zagranicznymi dla potrzeb NBP, administracji publicznej i opinii publicznej.
 • Przygotowywanie publikacji i informacji o NBP na użytek międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych, banków zagranicznych oraz instytucji Unii Europejskiej.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-05-27
1 EUR4,4063
1 USD3,9393
1 CHF3,9795
1 GBP5,7738
100 JPY3,5930

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję