O NBP

Struktura organizacyjna

Oddziały okręgowe NBP


Zadania oddziałów okręgowych:

  • dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne
  • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
  • prowadzenie sprzedaży monet kolekcjonerskich
  • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych
  • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej
  • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
  • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego

W województwie mazowieckim Oddział Okręgowy w Warszawie wykonuje ponadto obsługę papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP, prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje rachunki składkowe Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.


Oddziały Okręgowe NBP prowadzą obsługę kasową klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00.

Okienka kasowe „Kolekcjonera” w Oddziałach Okręgowych NBP czynne są od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00


Zgodnie z § 14 uchwały nr 9/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta, informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały NBP weksli do dyskonta.

Plik do pobrania:Lista oddziałów okręgowych NBP

Województwo podlaskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Piękna 1, P.O. Box 2
15-282 Białystok
tel.: 22 108 59 99
faks: 22 108 58 03
e-mail:

Województwo kujawsko-pomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 8, P.O. Box 48
85-950 Bydgoszcz
tel.: 22 180 22 00
faks: 22 180 23 09
e-mail:

Województwo pomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Gdańsku
ul. Okopowa 1, P.O. Box 439
80-958 Gdańsk
tel.: 22 185 85 25
faks: 22 185 85 09
e-mail:

Województwo śląskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Katowicach
ul. Bankowa 1, P.O. Box 143
40-007 Katowice
tel.: 22 183 21 00
faks: 22 183 21 60
e-mail:

Województwo świętokrzyskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Kielcach
ul. Warszawska 46,
25-312 Kielce
tel.: 22 184 11 27
faks: 22 184 11 01
e-mail:

Województwo małopolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20, P.O. Box 553
30-960 Kraków
tel.: 12 618 56 00, 12 61 85 164
faks: 12 421 63 06
e-mail:

Województwo lubelskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
20-026 Lublin
tel.: 22 108 16 02
faks: 22 108 15 01
e-mail:

Województwo łódzkie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Łodzi
al. T. Kościuszki 14, P.O. Box 142
90-950 Łódź
tel.: 22 184 27 00
faks: 22 184 27 07
e-mail:

Województwo warmińsko-mazurskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 11/17, P.O. Box 442
10-575 Olsztyn
tel.: 89 539 65 00
faks: 89 527 08 51
e-mail:

Województwo opolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Opolu
ul. Damrota 2B, P.O. Box 335
45-950 Opole
tel.: 22 187 74 00
faks: 22 187 75 59
e-mail:

Województwo wielkopolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 12, P.O. Box 510
60-967 Poznań
tel.: 61 851 42 00
faks: 61 851 45 00
e-mail:

Województwo podkarpackie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12, P.O. Box 6
35-959 Rzeszów
tel.: 22 181 71 00
faks: 22 181 71 01
e-mail:

Województwo zachodniopomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Szczecinie
ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1, P.O. Box 666
70-952 Szczecin
tel.: 22 189 15 00
faks: 22 189 19 11
e-mail:

Województwo mazowieckie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Warszawie
pl. Powstańców Warszawy 4, P.O. Box 1017
00-950 Warszawa
tel.: 22 185 10 03, 22 185 10 16
faks: 22 185 25 28, 22 185 27 89
e-mail:

Województwo dolnośląskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, P.O. Box 1470
50-059 Wrocław
tel.: 71 370 80 00
faks: 71 344 13 18
e-mail:

Województwo lubuskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 25, P.O. Box 154
65-950 Zielona Góra
tel.: 22 186 85 02, 22 186 85 00
faks: 22 186 85 17
e-mail:Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lublin Warszawa Łodz Poznań Szczecin Białystok Olsztyn Gdańsk Bydgoszcz Opole Kielce Zielona Góra

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-01-23
1 EUR4,2354
1 USD3,7687
1 CHF4,3223
1 GBP5,6468
100 JPY3,1834

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka