O NBP

Struktura organizacyjna

Oddziały okręgowe NBP


Zadania oddziałów okręgowych:

  • dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne
  • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
  • prowadzenie sprzedaży monet kolekcjonerskich
  • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych
  • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej
  • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
  • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
  • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego

W województwie mazowieckim Oddział Okręgowy w Warszawie wykonuje ponadto obsługę papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i NBP, prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje rachunki składkowe Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.


Oddziały Okręgowe NBP prowadzą obsługę kasową klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00.

Okienka kasowe „Kolekcjonera” w Oddziałach Okręgowych NBP czynne są od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00


Zgodnie z § 14 uchwały nr 9/2010 Zarządu NBP z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta, informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały NBP weksli do dyskonta.

Plik do pobrania:Lista oddziałów okręgowych NBP

Województwo podlaskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Białymstoku
ul. Piękna 1, P.O. Box 2
15-282 Białystok
tel.: 22 108 59 99
faks: 22 108 58 03
e-mail:

Województwo kujawsko-pomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 8, P.O. Box 48
85-950 Bydgoszcz
tel.: 22 180 22 00
faks: 22 180 23 09
e-mail:

Województwo pomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Gdańsku
ul. Okopowa 1, P.O. Box 439
80-958 Gdańsk
tel.: 22 185 85 25
faks: 22 185 85 09
e-mail:

Województwo śląskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Katowicach
ul. Bankowa 1, P.O. Box 143
40-007 Katowice
tel.: 22 183 21 00
faks: 22 183 21 60
e-mail:

Województwo świętokrzyskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Kielcach
ul. Warszawska 46,
25-312 Kielce
tel.: 22 184 11 27
faks: 22 184 11 01
e-mail:

Województwo małopolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Basztowa 20
30-960 Kraków
tel.: 221 812 600, 221 812 168
faks: 221 812 306
e-mail:

Województwo lubelskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
20-026 Lublin
tel.: 22 108 16 02
faks: 22 108 15 01
e-mail:

Województwo łódzkie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Łodzi
al. T. Kościuszki 14, P.O. Box 142
90-950 Łódź
tel.: 22 184 27 00
faks: 22 184 27 07
e-mail:

Województwo warmińsko-mazurskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 11/17, P.O. Box 442
10-575 Olsztyn
tel.: 22 108 95 00
faks: 22 108 95 06
e-mail:

Województwo opolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Opolu
ul. Damrota 2B, P.O. Box 335
45-950 Opole
tel.: 22 187 74 00
faks: 22 187 75 59
e-mail:

Województwo wielkopolskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 12, P.O. Box 510
60-967 Poznań
tel.: 61 851 42 00
faks: 61 851 45 00
e-mail:

Województwo podkarpackie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Rzeszowie
ul. 3 Maja 12, P.O. Box 6
35-959 Rzeszów
tel.: 22 181 71 00
faks: 22 181 71 01
e-mail:

Województwo zachodniopomorskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Szczecinie
ul. Płk. T. A. Starzyńskiego 1, P.O. Box 666
70-506 Szczecin
tel.: 22 189 15 00
faks: 22 189 19 11
e-mail:

Województwo mazowieckie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Warszawie
pl. Powstańców Warszawy 4, P.O. Box 1017
00-950 Warszawa
tel.: 22 185 10 03, 22 185 10 16
faks: 22 185 25 28, 22 185 27 89
e-mail:

Województwo dolnośląskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, P.O. Box 1470
50-059 Wrocław
tel.: 71 370 80 00
faks: 71 344 13 18
e-mail:

Województwo lubuskie » powrót do mapy
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 25, P.O. Box 154
65-950 Zielona Góra
tel.: 22 186 85 02, 22 186 85 00
faks: 22 186 85 17
e-mail:Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lublin Warszawa Łodz Poznań Szczecin Białystok Olsztyn Gdańsk Bydgoszcz Opole Kielce Zielona Góra

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-05-25
1 EUR4,4238
1 USD3,9684
1 CHF4,0000
1 GBP5,8139
100 JPY3,6004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję