O NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Piotr Wiesiołek
powiększ

Piotr Wiesiołek
Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP

Urodził się 28 lutego 1964 r. w Katowicach.

Jest absolwentem Wydziału Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studium podyplomowe „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach dziewięćdziesiątych odbył szereg szkoleń specjalistycznych w europejskich bankach centralnych w takich dziedzinach, jak zarządzanie rezerwami dewizowymi, zarządzanie aktywami i pasywami oraz rynki papierów wartościowych.

Karierę bankową rozpoczął w 1992 r. jako analityk portfeli papierów wartościowych. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania aktywami; posiada w tym obszarze zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę zdobytą w komercyjnych bankach europejskich i amerykańskich, m.in. Deutsche Bank AG i JPMorgan oraz bankach centralnych: Bank of England, De Nederlandsche Bank czy Narodowy Bank Belgii (Nationale Bank van België).

W latach 1992-1996 pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się analizą dochodowości i zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w Departamencie Operacji Zagranicznych. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa w bankach komercyjnych, a od 2001 r. był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska, odpowiedzialnym m.in. za Departament Skarbu. W BOŚ pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

W dniu 6 marca 2008 r., postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, został powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP.

Od 10 kwietnia do 11 czerwca 2010 r. pełnił obowiązki Prezesa NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-18
1 EUR4,2887
1 USD3,7003
1 CHF3,7130
1 GBP4,9003
100 JPY3,3479

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję