Polityka pieniężna

Decyzje RPP

Wyniki głosowań RPP

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, od kwietnia 2011 roku Narodowy Bank Polski publikuje na swoich stronach internetowych treści wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty – po upływie 6 tygodni od dnia głosowania o godzinie 14:00*;
  2. W przypadku podjęcia uchwały dot. stóp procentowych – po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP, oprócz przyjęcia uchwały dot. stóp procentowych, głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane na stronie internetowej NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

* Zgodnie z zasadami przyjętymi przez RPP, informacje o ewentualnych wnioskach w sprawie stóp procentowych NBP są w pierwszej kolejności podawane w opisach dyskusji z posiedzeń decyzyjnych, formułowanych w czasie jednodniowych posiedzeń RPP. Wyniki głosowania nie są więc publikowane przed podaniem do publicznej wiadomości „Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP”.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-03-31
1 EUR4,0890
1 USD3,8125
1 CHF3,9110
1 GBP5,6295
100 JPY3,1744

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka