Polityka pieniężna

Raport o inflacji

Raport o inflacji jest dokumentem zawierającym:

  • aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji,
  • opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy,
  • projekcję inflacyjną na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

Projekcja inflacji i PKB publikowana w Raporcie o Inflacji jest materiałem przekazywanym Radzie Polityki Pieniężnej przez Zarząd NBP. Raport przygotowywany jest w języku polskim i angielskim.

Raporty z 2014 rokuWydawca: Narodowy Bank Polski, telefon: +48 22 653 28 88, +48 22 653 23 35

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-16
1 EUR4,1925
1 USD3,0272
1 CHF3,4461
1 GBP5,0883
100 JPY2,9582

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka