Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej – I kadencja (1998-2004)

Marek Dabrowski

prof. Marek Dąbrowski
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998-2004)

Urodzony 13 kwietnia 1951 r. w Bydgoszczy.

Profesor nauk ekonomicznych. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1974-1976), a następnie w Instytucie Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr (1976-1983). Od 1983 r. pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Był Przewodniczącym Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów (1991-1996).

Zasiadał w Radzie Polskiego Banku Rozwoju (1990-1992), pracował w Departamencie Badań Banku Światowego (1994-1995). Był członkiem Rady Banku Rolno-Przemysłowego i członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomicznych Badań Porównawczych (1995-1996). Był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP.

Jest jednym z założycieli Fundacji CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji.

Poseł na Sejm I kadencji.

Autor kilkuset publikacji naukowych.Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję