Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej – I kadencja (1998-2004)

Cezary Jozefiak

prof. Cezary Józefiak
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998-2004)

Urodził się 2 lipca 1932 r. w Łodzi.

Studia ekonomiczne ukończył w 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1971-1975 był dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 1975 r. kierował Zakładem Teorii Wzrostu Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1990-1993 był dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1995-1999 – prezydentem Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1980-1989 był członkiem Komisji do spraw Reformy Gospodarczej w Polsce, następnie w latach 1990-1991 zasiadał w Radzie Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 1993-1997 był członkiem Rady Naukowej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1992-1997 był członkiem Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego.

W latach 1980-1989 pełnił funkcję doradcy NSZZ „Solidarność” w sprawach ekonomicznych. Przewodniczył podkomisji polityki gospodarczej w rozmowach „Okrągłego Stołu”. W latach 1989-1991 był senatorem RP, przewodniczył Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Zmarł 5 stycznia 2007 r.Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję