Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej – I kadencja (1998-2004)

Janusz Krzyzewski

dr Janusz Krzyżewski
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998-2003)

Urodzony 19 kwietnia 1938 r. w Krzemieńcu.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1976 r. radca prawny, specjalność: prawo finansowe i bankowe.

Pracował w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych (1963-1966), w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa (1966-1970), następnie jako radca prawny w Instytucie Informacji Naukowej i Ekonomicznej, od 1987 r. radca prawny w PHZ „BUMAR”, od 1 stycznia 1990 r. główny specjalista w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu RP; od 31 stycznia 1992 r. wiceminister w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych; w 1992 r. członek Komisji Papierów Wartościowych, od 1 grudnia 1992 r. do 7 stycznia 1998 r. dyrektor Departamentu Prawnego w NBP, członek Rady Giełdy do 1994 r., członek Rady Nadzorczej „RUCH” SA, członek Rady PLL „LOT” SA, przewodniczący Rady Nadzorczej „Interbank” SA (1993-1994) – w trakcie sanacji, a po sprzedaży akcji tego banku dokonywanej osobiście – Prezes Rady Banku „ABN AMRO” Polska SA (do 1996 r.).

Ukończył kurs europejskiego prawa bankowego i ubezpieczeniowego w Instytucie Uniwersyteckim w Luksemburgu (1993-1994). Wykładowca prawa bankowego i prawa instrumentów finansowych na Wydziale Ekonomii i Finansów UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto, wykładowca prawa bankowego w kilku uczelniach licencjackich, współpracownik naukowy Wydziału Zarządzania UW.

Negocjator konwencji dotyczących prawa bankowego w międzynarodowym prawie prywatnym opracowywanych przez ONZ (1993-1995) i uczestnik grup roboczych UNCITRAL z ramienia Polski.

W swej pracy naukowej zajmuje się problematyką ryzyk na rynku finansowym oraz instrumentami prawnymi służącymi redukcji tych ryzyk.

Autor kilkunastu publikacji na tematy związane z bankowością, finansami, papierami wartościowymi.

Prześladowany i więziony za przekonania (1960-1961), później wielokrotnie represjonowany w trakcie wydarzeń politycznych o szerszym kontekście. Członek ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. Współorganizator Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność”, obecny w strajkach w Hucie „Katowice” od 8 września 1980 r.. W późniejszym okresie doradca Związku i uczestnik pracy w okresie konspiracyjnym.

Zginął śmiercią tragiczną 4 lipca 2003 r.Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję