Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej – I kadencja (1998-2004)

Grzegorz Wojtowicz

dr Grzegorz Wójtowicz
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998-2004)

Urodził się 2 października 1947 r.

Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Posiadał stopień doktora nauk ekonomicznych.

W latach 1970-1991 pracował w Narodowym Banku Polskim. Do 1978 roku był zatrudniony w Oddziale Wojewódzkim w Koszalinie jako specjalista do spraw kredytowych. Następnie pracował w Centrali w pionie zagranicznym, będąc kolejno głównym specjalistą, wicedyrektorem i dyrektorem departamentu. Od 1984 roku był członkiem Zarządu NBP. W latach 1989-1991 był wiceprezesem, a w 1991 roku prezesem NBP.

W czasie pracy w banku centralnym uczestniczył w negocjacjach z Klubem Paryskim i Klubem Londyńskim. Był wicegubernatorem, a następnie gubernatorem Banku Światowego ze strony polskiej, a także gubernatorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Był pomysłodawcą terminu WIG – Warszawski Indeks Giełdowy.

Od 1992 roku był dyrektorem finansowym w firmie „Sobiesław Zasada Ltd.”. Ponadto, w latach 1996-1998 był prezesem Rady Banku Handlowego w Warszawie SA, a potem przewodniczył Radzie Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych jako ekspert w zakresie prawa bankowego, polityki pieniężnej i zagadnień makroekonomicznych.

Autor ponad 600 publikacji, głównie z zakresu polityki pieniężnej, bilansu płatniczego oraz praktyki bankowej.

Przewodniczył Kapitule Rankingu Wyższych Uczelni „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. Był członkiem Rady Programowej pisma „Bank”.

Zmarł w dniu 15 czerwca 2009 r.Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję