Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Jan Winiecki

prof. Jan Winiecki
Członek Rady Polityki Pieniężnej

(kadencja: 24 I 2010 - 24 I 2016)

Urodził się 21 czerwca 1938 r. w Sopocie.

Rozpoczął studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1971 r. uzyskał stopień doktora; w 1978 r. habilitował się w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej.

W trakcie wieloletniej pracy badawczej i dydaktycznej pełnił m.in. następujące funkcje: kierownika Zakładu Polityki Gospodarczej Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej (1971-1973), pracownika naukowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1973-1982), a następnie Zakładu Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1982-1984). W latach 1994-2003 zajmował stanowisko profesora i kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Europejskim Uniwersytecie-Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2003 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 1985-1989 był członkiem tzw. Konwersatorium, grupy doradców ekonomicznych „Solidarności” kierowanej przez prof. B. Geremka. W 1989 r. należał do współzałożycieli Centrum im. Adama Smitha i do 1995 r. był jego pierwszym prezesem. W 1991 r. wchodził w skład Politycznego Komitetu Doradczego przy Prezydencie RP. Dyrektor wykonawczy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie (1991-1993). Członek Doradczej Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów (1998-2000). Przez 4 kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od 2000 r. Doradca ekonomiczny WestLB Bank Polska SA.

Od lat specjalizuje się w komparatystyce systemowej, makroekonomii oraz międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Autor wielu książek i artykułów naukowych, w większości publikowanych w języku angielskim. Publikuje często artykuły w prasie z dziedziny ekonomii i polityki.

W dniu 13 stycznia 2010 r. Senat RP powołał prof. Jana Winieckiego w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-04-19
1 EUR4,1665
1 USD3,3693
1 CHF3,4777
1 GBP4,7770
100 JPY3,1381

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję