Informacje o zamówieniach

Uwaga: Uprzejmie informujemy, że do czasu pełnego wdrożenia elektronicznej platformy zamówieniowej część ogłoszeń dotyczących zamówień jest zamieszczona pod linkiem Platforma zamówieniowa NBP (Profil nabywcy) - przejście do nowej strony z ogłoszeniami o zakupach i zamówieniach NBP . W miarę postępu wdrożenia platformy nowe ogłoszenia będą zamieszczane już pod nowym adresem.

Na stronie poniżej znajdują się również linki do pozostałych informacji o zamówieniach NBP.

Platforma zamówieniowa NBP (Profil nabywcy)
- przejście do nowej strony z ogłoszeniami o zakupach i zamówieniach NBP

Zamówienia publiczne - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zamówienia NBP

Zbycie majątku NBP


Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-08-16
1 EUR4,2724
1 USD3,6435
1 CHF3,7403
1 GBP4,6970
100 JPY3,2853

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję