Publikacje

Cykliczne materiały analityczne NBP

Rynek nieruchomości:
badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski (ankieta)

Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski zostało ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1426) oraz zmianą Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U.2017.169) pod nr 1.26.09(077). Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Wzór formularzy sprawozdawczych na 2017 r. został ogłoszony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837). Ponieważ jest to badanie prowadzone przez NBP, bank zamieszcza ankiety na swojej stronie internetowej.

Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego od 2013 r. Wyniki badań prowadzonych na podstawie ww. ankiet służą organom NBP w realizacji celów statutowych (polityka monetarna oraz stabilność sektora finansowego) oraz są podstawą do analiz sytuacji na rynku nieruchomości publikowanych na stronie internetowej NBP.

Zwracamy się do podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych (deweloperów i pośredników) oraz pośredników i zarządców nieruchomości komercyjnych w 16 miastach stolicach województw lub aglomeracjach w przypadku centrów handlowych oraz magazynów z prośbą o wypełnianie ankiet i przekazywanie ich do właściwych oddziałów okręgowych NBP. Wszystkie podane informacje będą traktowane jako poufne i podlegają ochronie danych statystycznych.


Wzory formularzy sprawozdawczych obowiązujące w 2017 r.:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-03-23
1 EUR4,2295
1 USD3,4319
1 CHF3,6211
1 GBP4,8368
100 JPY3,2722

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję