Publikacje

Cykliczne materiały analityczne NBP

Rynek nieruchomości:
badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski (ankieta)

Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski zostało ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U.2017.2471) pod nr 1.26.09 (080).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068) od roku 2018 formaty przekazywanych danych udostępniane są odpowiednio na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i na stronie internetowej organu lub podmiotu prowadzącego badania statystyczne.

Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego od 2013 r. Wyniki badań prowadzonych na podstawie ww. ankiet służą organom NBP w realizacji celów statutowych (polityka monetarna oraz stabilność sektora finansowego) oraz są podstawą do analiz sytuacji na rynku nieruchomości publikowanych na stronie internetowej NBP.

Zwracamy się do podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych (deweloperów i pośredników) oraz pośredników i zarządców nieruchomości komercyjnych w 16 miastach stolicach województw lub aglomeracjach w przypadku centrów handlowych oraz magazynów z prośbą o wypełnianie ankiet i przekazywanie ich do właściwych oddziałów okręgowych NBP. Wszystkie podane informacje będą traktowane jako poufne i podlegają ochronie danych statystycznych.


Wzory formularzy sprawozdawczych obowiązujące w 2018 r. (dla danych począwszy od II kwartału 2018 r.):

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję