Publikacje

Działalność NBP

Sprawozdanie z działalności NBP

Roczne sprawozdanie z działalności NBP uchwala Zarząd a zatwierdza Rada Polityki Pieniężnej. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Prezes NBP przedstawia sprawozdanie Sejmowi. Zawiera ono informacje na temat:


 • funkcjonowania organów NBP,
 • polityki pieniężnej,
 • działań na rzecz stabilności systemu finansowego,
 • działalności emisyjnej,
 • zarządzania rezerwami dewizowymi,
 • działalności dewizowej,
 • działań na rzecz systemu płatniczego,
 • obsługi skarbu państwa,
 • działalności badawczej,
 • działalności statystycznej,
 • działalności edukacyjnej i informacyjnej,
 • działalności legislacyjnej,
 • współpracy międzynarodowej,
 • działalności wewnętrznej,
 • opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz skróconego sprawozdania finansowego NBP.


Pliki do pobrania:


Sprawozdanie ukazuje się w języku polskim.
Wydawca: Narodowy Bank Polski, Gabinet Prezesa.
Telefon: 0 22 653 25 56

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-01-23
1 EUR4,2354
1 USD3,7687
1 CHF4,3223
1 GBP5,6468
100 JPY3,1834

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka