Komunikaty

Wydarzenia

Kalendarium

  • 29 sierpnia g. 14:00
    Oczekiwania inflacyjne konsumentów – VIII `14
  • 2–3 września
    dwudniowe posiedzenie RPP
  • 5 września g. 14:00
    Aktywa rezerwowe NBP – VIII `14

Polecamy

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-08-22
1 EUR4,1874
1 USD3,1520
1 CHF3,4602
1 GBP5,2300
100 JPY3,0386

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka