Statystyka

Dane bilansu płatniczego dla potrzeb MIP

Dane ze statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są wykorzystywane do wyliczania trzech podstawowych oraz trzech dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP):

  • saldo rachunku obrotów bieżących (w % PKB, średnia z 3 lat),
  • międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (w % PKB),
  • udział w rynkach eksportowych (zmiana w % w okresie 5 lat),
  • zadłużenie zagraniczne netto (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, stany zobowiązań (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, napływ kapitału netto (w % PKB).

Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

Raport jakości dotyczący statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wykorzystywanych do obliczania wskaźników MIP, opracowany przez NBP, dostępny jest na stronie internetowej Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB):
http://www.cmfb.org/publications/mip-documents

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-24
1 EUR4,2953
1 USD3,6590
1 CHF3,6890
1 GBP4,9056
100 JPY3,3354

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję