Statystyka i sprawozdawczość

Inflacja bazowa

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.Ostatnia aktualizacja tabeli: 17 marca 2014 r. — dane za luty 2014

miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
  zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
10/2013 0,8 0,5 1,5 1,4 0,5
11/2013 0,6 0,3 1,4 1,1 0,5
12/2013 0,7 0,3 1,4 1,0 0,5
01/2014 0,5 0,1 0,5 0,4 0,4
02/2014 0,7 0,4 0,5 0,9 0,4
03/2014 0,7 0,3 0,5 1,1 0,4
  zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
10/2013 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1
11/2013 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 0,0
12/2013 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,0
01/2014 0,1 0,1 -0,2 -0,4 0,1
02/2014 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1
03/2014 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Wstępny kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2014 r.

Data publikacji Dane za
15 majakwiecień 2014
16 czerwcamaj 2014
16 lipcaczerwiec 2014
14 sierpnialipiec 2014
16 wrześniasierpień 2014
15 październikawrzesień 2014
17 listopadapaździernik 2014
16 grudnialistopad 2014

Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Kalendarz może ulec zmianie po udostępnieniu przez GUS harmonogramu publikowania informacji bieżących w 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-18
1 EUR4,1820
1 USD3,0265
1 CHF3,4293
1 GBP5,0789
100 JPY2,9549

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka