Statystyka i sprawozdawczość

Inflacja bazowa

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 czerwca 2015 r. — dane za maj 2015.

miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
  zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
12/2014 -1,0 -1,3 -0,4 0,5 -0,4
01/2015 -1,4 -1,9 -0,1 0,6 -0,3
02/2015 -1,6 -2,1 -0,3 0,4 -0,3
03/2015 -1,5 -2,0 -0,4 0,2 -0,4
04/2015 -1,1 -1,4 -0,2 0,4 -0,1
05/2015 -0,9 -1,3 -0,3 0,4 -0,2
  zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
12/2014 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 -0,1
01/2015 -0,2 -0,4 0,0 -0,2 0,1
02/2015 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0
03/2015 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
04/2015 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1
05/2015 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2015 r.

Data publikacji Dane za
16 lipca 2015czerwiec 2015
14 sierpnia 2015lipiec 2015
16 września 2015sierpień 2015
16 października 2015wrzesień 2015
16 listopada 2015październik 2015
16 grudnia 2015listopad 2015

Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Kalendarz może ulec zmianie po udostępnieniu przez GUS harmonogramu publikowania informacji bieżących w 2015 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-07-03
1 EUR4,1896
1 USD3,7726
1 CHF4,0038
1 GBP5,8963
100 JPY3,0660

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka