Statystyka i sprawozdawczość

Inflacja bazowa

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.Ostatnia aktualizacja tabeli: 16 grudnia 2014 r. — dane za listopad 2014

miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
  zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
06/2014 0,3 -0,1 0,3 1,0 0,5
07/2014 -0,2 -0,4 0,2 0,4 0,3
08/2014 -0,3 -0,5 0,1 0,5 0,1
09/2014 -0,3 -0,5 0,0 0,7 0,0
10/2014 -0,6 -0,8 -0,1 0,2 0,0
11/2014 -0,6 -0,9 -0,3 0,4 -0,2
  zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
06/2014 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,0
07/2014 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1
08/2014 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,0
09/2014 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
10/2014 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
11/2014 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2014 r.

Data publikacji Dane za
16 stycznia 2015grudzień 2014

Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Kalendarz może ulec zmianie po udostępnieniu przez GUS harmonogramu publikowania informacji bieżących w 2014 r.

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-12-17
1 EUR4,2286
1 USD3,3928
1 CHF3,5209
1 GBP5,3317
100 JPY2,8986

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka