Statystyka i sprawozdawczość

Inflacja bazowa

Od marca 2009 r. Narodowy Bank Polski oblicza i publikuje cztery miary inflacji bazowej:

  • inflacja po wyłączeniu cen administrowanych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych*,
  • inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

* Miary inflacji bazowej wprowadzone w marcu 2009 r.Ostatnia aktualizacja tabeli: 15 marca 2017 r. — dane za luty 2017.

miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
  zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
09/2016 -0,5 -0,6 0,0 -0,4 -0,1
10/2016 -0,2 -0,2 0,2 -0,2 0,3
11/2016 0,0 0,1 0,3 -0,1 0,4
12/2016 0,8 1,0 0,5 0,0 0,7
01/2017 1,7 1,8 0,8 0,2 1,2
02/2017 2,2 2,4 0,9 0,3 1,3
  zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
09/2016 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1
10/2016 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3
11/2016 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
12/2016 0,7 0,8 -0,1 0,1 0,1
01/2017 0,4 0,3 0,2 -0,3 0,4
02/2017 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2

Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS.

Prezentowany wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen administrowanych uległ rewizji z powodu zmiany listy towarów i usług zaklasyfikowanych jako administrowane. Zmiany zostały dokonane przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie rekomendacji Eurostatu oraz aktualnych wielkości udziałów wydatków administrowanych w wydatkach ogółem ponoszonych na poszczególne kategorie towarów i usług (COICOP). Aktualny zakres cen administrowanych zawiera materiał Metodyka obliczania miar inflacji bazowej (Tabela 2).

Kalendarz publikacji wskaźników inflacji bazowej w 2017 r.

Data publikacji Dane za
12 kwietnia 2017marzec 2017
15 maja 2017kwiecień 2017
13 czerwca 2017maj 2017
12 lipca 2017czerwiec 2017
14 sierpnia 2017lipiec 2017
12 września 2017sierpień 2017
13 października 2017wrzesień 2017
14 listopada 2017październik 2017
12 grudnia 2017listopad 2017

Dane publikowane są o godz. 14:00, dzień (roboczy) po ogłoszeniu przez GUS wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-03-22
1 EUR4,2855
1 USD3,9731
1 CHF4,0001
1 GBP4,9518
100 JPY3,5687

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję