Statystyka i sprawozdawczość

Nieskarbowe dłużne papiery wartościowe

Prezentowane dane dotyczące rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych pozyskiwane są na podstawie sprawozdań przekazywanych do NBP przez wybrany panel banków, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Szczegóły dotyczące sprawozdawanych do NBP danych na temat przedstawionych nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych określa Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych D0000-D0003 i DE010-DE250 http://www.nbp.pl/statystyka/sprawozdawczosc/form/4-Instrukcja-DEA1-DEA2

Jednocześnie NBP informuje, iż począwszy od danych miesięcznych za wrzesień 2017 r. zmianie uległ sposób ich dezagregacji – stany poszczególnych kategorii papierów wartościowych publikowane będą w ujęciu łącznym, niezależnie od ich terminu zapadalności. Należy przy tym zastrzec, że wybrane pozycje w prezentowanej tabeli mogą nie być udostępniane ze względu na wymogi poufności sprawozdawczej (zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., art.23,ust. 6).

Ponadto, zamieszczone zostały dane historyczne za okres 2012–2016, zawierające średnie ze stanów na koniec poszczególnych miesięcy w danych kategoriach nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych.

Pliki do pobrania:

Archiwalne pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-02-16
1 EUR4,1559
1 USD3,3173
1 CHF3,6049
1 GBP4,6769
100 JPY3,1290

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję