Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Sierpień Wrzesień Październik Listopad
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 08/2017 23/08/17
(07.17)
22/09/17
(08.17)
23/10/17
(09.17)
23/11/17
(10.17)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 08/2017 07/08/17
(07.17)
07/09/17
(08.17)
06/10/17
(09.17)
07/11/17
(10.17)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 08/2017 11/08/17
(06.17)
13/09/17
(07.17)
16/10/17
(08.17)
10/11/17
(09.17)
Bilans płatniczy - kwartalny 08/2017 - 29/09/17
(06.17)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 08/2017 07/08/17
(07.17)
07/09/17
(08.17)
06/10/17
(09.17)
07/11/17
(10.17)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 08/2017 21/08/17
(07.17)
21/09/17
(08.17)
20/10/17
(09.17)
21/11/17
(10.17)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 08/2017 - 29/09/17
(06.17)
- -
Zadłużenie zagraniczne 08/2017 - 29/09/17
(06.17)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-08-18
1 EUR4,2826
1 USD3,6459
1 CHF3,7931
1 GBP4,7049
100 JPY3,3446

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję