Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 06/2019 25/06/19
(05.19)
22/07/19
(06.19)
23/08/19
(07.19)
23/09/19
(08.19)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 06/2019 07/06/19
(05.19)
05/07/19
(06.19)
07/08/19
(07.19)
06/09/19
(08.19)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 06/2019 13/06/19
(04.19)
15/07/19
(05.19)
13/08/19
(06.19)
13/09/19
(07.19)
Bilans płatniczy - kwartalny 06/2019 28/06/19
(03.19)
- - 30/09/19
(06.19)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 06/2019 07/06/19
(05.19)
05/07/19
(06.19)
07/08/19
(07.19)
06/09/19
(08.19)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 06/2019 21/06/19
(05.19)
19/07/19
(06.19)
21/08/19
(07.19)
20/09/19
(08.19)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 06/2019 28/06/19
(03.19)
- - 30/09/19
(06.19)
Zadłużenie zagraniczne 06/2019 28/06/19
(03.19)
- - 30/09/19
(06.19)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję