Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Listopad Grudzień Styczeń Luty
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 11/2016 14/11/16
(za 10.16)
14/12/16
(za 11.16)
13/01/17
(za 12.16)
14/02/17
(za 01.17)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 11/2016 07/11/16
(za 10.16)
07/12/16
(za 11.16)
05/01/17
(za 12.16)
07/02/17
(za 01.17)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 11/2016 14/11/16
(za 09.16)
14/12/16
(za 10.16)
13/01/17
(za 11.16)
13/02/17
(za 12.16)
Bilans płatniczy - kwartalny 11/2016 - 30/12/16
(za 09.16)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 11/2016 07/11/16
(za 10.16)
07/12/16
(za 11.16)
05/01/17
(za 12.16)
07/02/17
(za 01.17)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 11/2016 21/11/16
(za 10.16)
21/12/16
(za 11.16)
20/01/17
(za 12.16)
21/02/17
(za 01.17)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 11/2016 - 30/12/16
(za 09.16)
- -
Zadłużenie zagraniczne 11/2016 - 30/12/16
(za 09.16)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-12-02
1 EUR4,4885
1 USD4,2150
1 CHF4,1705
1 GBP5,3115
100 JPY3,7077

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję