Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Sierpień Wrzesień Październik Listopad
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 08/2016 12/08/16
(za 07.16)
14/09/16
(za 08.16)
14/10/16
(za 09.16)
14/11/16
(za 10.16)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 08/2016 05/08/16
(za 07.16)
07/09/16
(za 08.16)
07/10/16
(za 09.16)
07/11/16
(za 10.16)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 08/2016 12/08/16
(za 06.16)
13/09/16
(za 07.16)
14/10/16
(za 08.16)
14/11/16
(za 09.16)
Bilans płatniczy - kwartalny 08/2016 - 30/09/16
(za 06.16)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 08/2016 05/08/16
(za 07.16)
07/09/16
(za 08.16)
07/10/16
(za 09.16)
07/11/16
(za 10.16)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 08/2016 19/08/16
(za 07.16)
21/09/16
(za 08.16)
21/10/16
(za 09.16)
21/11/16
(za 10.16)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 08/2016 - 30/09/16
(za 06.16)
- -
Zadłużenie zagraniczne 08/2016 - 30/09/16
(za 06.16)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-09-27
1 EUR4,2972
1 USD3,8227
1 CHF3,9418
1 GBP4,9573
100 JPY3,8018

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję