Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Listopad Grudzień Styczeń Luty
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 11/2018 23/11/18
(10.18)
24/12/18
(11.18)
23/01/19
(12.18)
22/02/19
(01.19)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 11/2018 07/11/18
(10.18)
07/12/18
(11.18)
07/01/19
(12.18)
07/02/19
(01.19)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 11/2018 13/11/18
(09.18)
14/12/18
(10.18)
14/01/19
(11.18)
13/02/19
(12.18)
Bilans płatniczy - kwartalny 11/2018 - 28/12/18
(09.18)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 11/2018 07/11/18
(10.18)
07/12/18
(11.18)
07/01/19
(12.18)
07/02/19
(01.19)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 11/2018 21/11/18
(10.18)
21/12/18
(11.18)
21/01/19
(12.18)
21/02/19
(01.19)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 11/2018 - 28/12/18
(09.18)
- -
Zadłużenie zagraniczne 11/2018 - 28/12/18
(09.18)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję