Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Październik Listopad Grudzień Styczeń
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 10/2019 22/10/19
(09.19)
26/11/19
(10.19)
23/12/19
(11.19)
24/01/20
(12.19)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 10/2019 07/10/19
(09.19)
07/11/19
(10.19)
06/12/19
(11.19)
07/01/20
(12.19)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 10/2019 14/10/19
(08.19)
13/11/19
(09.19)
16/12/19
(10.19)
13/01/20
(11.19)
Bilans płatniczy - kwartalny 10/2019 - - 30/12/19
(09.19)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 10/2019 07/10/19
(09.19)
07/11/19
(10.19)
06/12/19
(11.19)
07/01/20
(12.19)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 10/2019 21/10/19
(09.19)
21/11/19
(10.19)
20/12/19
(11.19)
21/01/20
(12.19)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 10/2019 - - 30/12/19
(09.19)
-
Zadłużenie zagraniczne 10/2019 - - 30/12/19
(09.19)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję