Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Październik Listopad Grudzień Styczeń
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 10/2018 22/10/18
(09.18)
23/11/18
(10.18)
24/12/18
(11.18)
23/01/19
(12.18)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 10/2018 05/10/18
(09.18)
07/11/18
(10.18)
07/12/18
(11.18)
07/01/19
(12.18)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 10/2018 15/10/18
(08.18)
13/11/18
(09.18)
14/12/18
(10.18)
14/01/19
(11.18)
Bilans płatniczy - kwartalny 10/2018 - - 28/12/18
(09.18)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 10/2018 05/10/18
(09.18)
07/11/18
(10.18)
07/12/18
(11.18)
07/01/19
(12.18)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 10/2018 19/10/18
(09.18)
21/11/18
(10.18)
21/12/18
(11.18)
21/01/19
(12.18)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 10/2018 - - 28/12/18
(09.18)
-
Zadłużenie zagraniczne 10/2018 - - 28/12/18
(09.18)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję