Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 04/2017 14/04/17
(03.17)
12/05/17
(04.17)
14/06/17
(05.17)
21/07/17
(06.17)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 04/2017 07/04/17
(03.17)
05/05/17
(04.17)
07/06/17
(05.17)
07/07/17
(06.17)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 04/2017 13/04/17
(02.17)
15/05/17
(03.17)
13/06/17
(04.17)
14/07/17
(05.17)
Bilans płatniczy - kwartalny 04/2017 - - 30/06/17
(03.17)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 04/2017 07/04/17
(03.17)
05/05/17
(04.17)
07/06/17
(05.17)
07/07/17
(06.17)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 04/2017 21/04/17
(03.17)
19/05/17
(04.17)
21/06/17
(05.17)
21/07/17
(06.17)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 04/2017 - - 30/06/17
(03.17)
-
Zadłużenie zagraniczne 04/2017 - - 30/06/17
(03.17)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-04-21
1 EUR4,2705
1 USD3,9841
1 CHF3,9921
1 GBP5,1003
100 JPY3,6517

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję