Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 06/2016 14/06/16
(za 05.16)
14/07/16
(za 06.16)
12/08/16
(za 07.16)
14/09/16
(za 08.16)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 06/2016 07/06/16
(za 05.16)
07/07/16
(za 06.16)
05/08/16
(za 07.16)
07/09/16
(za 08.16)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 06/2016 13/06/16
(za 04.16)
14/07/16
(za 05.16)
12/08/16
(za 06.16)
13/09/16
(za 07.16)
Bilans płatniczy - kwartalny 06/2016 30/06/16
(za 03.16)
- - 30/09/16
(za 06.16)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 06/2016 07/06/16
(za 05.16)
07/07/16
(za 06.16)
05/08/16
(za 07.16)
07/09/16
(za 08.16)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 06/2016 21/06/16
(za 05.16)
21/07/16
(za 06.16)
19/08/16
(za 07.16)
21/09/16
(za 08.16)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 06/2016 30/06/16
(za 03.16)
- - 30/09/16
(za 06.16)
Zadłużenie zagraniczne 06/2016 30/06/16
(za 03.16)
- - 30/09/16
(za 06.16)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-06-29
1 EUR4,4140
1 USD3,9905
1 CHF4,0712
1 GBP5,3441
100 JPY3,8904

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję