Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Listopad Grudzień Styczeń Luty
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 11/2019 26/11/19
(10.19)
23/12/19
(11.19)
24/01/20
(12.19)
24/02/20
(01.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 11/2019 07/11/19
(10.19)
06/12/19
(11.19)
07/01/20
(12.19)
07/02/20
(01.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 11/2019 13/11/19
(09.19)
16/12/19
(10.19)
13/01/20
(11.19)
13/02/20
(12.19)
Bilans płatniczy - kwartalny 11/2019 - 30/12/19
(09.19)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 11/2019 07/11/19
(10.19)
06/12/19
(11.19)
07/01/20
(12.19)
07/02/20
(01.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 11/2019 21/11/19
(10.19)
20/12/19
(11.19)
21/01/20
(12.19)
21/02/20
(01.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 11/2019 - 30/12/19
(09.19)
- -
Zadłużenie zagraniczne 11/2019 - 30/12/19
(09.19)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję