Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 05/2018 24/05/18
(04.18)
22/06/18
(05.18)
23/07/18
(06.18)
23/08/18
(07.18)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 05/2018 07/05/18
(04.18)
07/06/18
(05.18)
06/07/18
(06.18)
07/08/18
(07.18)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 05/2018 14/05/18
(03.18)
13/06/18
(04.18)
16/07/18
(05.18)
13/08/18
(06.18)
Bilans płatniczy - kwartalny 05/2018 - 29/06/18
(03.18)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 05/2018 07/05/18
(04.18)
07/06/18
(05.18)
06/07/18
(06.18)
07/08/18
(07.18)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 05/2018 21/05/18
(04.18)
21/06/18
(05.18)
20/07/18
(06.18)
21/08/18
(07.18)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 05/2018 - 29/06/18
(03.18)
- -
Zadłużenie zagraniczne 05/2018 - 29/06/18
(03.18)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-18
1 EUR4,2887
1 USD3,7003
1 CHF3,7130
1 GBP4,9003
100 JPY3,3479

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję