Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Luty Marzec Kwiecień Maj
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 02/2018 22/02/18
(01.18)
22/03/18
(02.18)
24/04/18
(03.18)
24/05/18
(04.18)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 02/2018 07/02/18
(01.18)
07/03/18
(02.18)
06/04/18
(03.18)
07/05/18
(04.18)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 02/2018 13/02/18
(12.17)
16/03/18
(01.18)
13/04/18
(02.18)
14/05/18
(03.18)
Bilans płatniczy - kwartalny 02/2018 - 30/03/18
(12.17)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 02/2018 07/02/18
(01.18)
07/03/18
(02.18)
06/04/18
(03.18)
07/05/18
(04.18)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 02/2018 21/02/18
(01.18)
21/03/18
(02.18)
20/04/18
(03.18)
21/05/18
(04.18)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 02/2018 - 30/03/18
(12.17)
- -
Zadłużenie zagraniczne 02/2018 - 30/03/18
(12.17)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-02-16
1 EUR4,1559
1 USD3,3173
1 CHF3,6049
1 GBP4,6769
100 JPY3,1290

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję