Statystyka i sprawozdawczość

Kursy


Kanały RSS:Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie roczne


Średnioważone kursy walut obcych w złotychInformacja o terminach publikacji kursów walut NBP

Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15.

Dostępne na stronie internetowej NBP pliki (w postaci xls) z archiwalnymi kursami walut (Tabela A, Tabela C, kursy średnie miesięczne, kursy na koniec miesiąca, średnie roczne oraz średnioważone kursy złotego w stosunku do walut obcych) aktualizowane są w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca do godz. 16:00. Kursy archiwalne (Tabela B) aktualizowane są dwa razy w roku: na początku stycznia i lipca.


Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-01-29
1 EUR4,2344
1 USD3,7418
1 CHF4,1007
1 GBP5,6644
100 JPY3,1756

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka