Statystyka i sprawozdawczość

Oczekiwania inflacyjne konsumentów

W strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W Narodowym Banku Polskim badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: przedsiębiorstw, konsumentów, analityków sektora finansowego i innych profesjonalnych prognostów.

W niniejszej części serwisu prezentujemy dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów wraz z uwagami metodycznymi dotyczącymi systemu ich pomiaru.

UWAGA!
Od początku 2014 r. podstawą wyznaczania miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów za 12 miesięcy jest ankieta GUS. Do 2013 r. korzystano w NBP z analogicznych danych ankietowych dostarczanych przez firmę Ipsos (wcześniej: Ipsos-Demoskop, Demoskop), która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. Od początku 2014 r. firma Ipsos zaprzestała prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane. Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie oczekiwanych zmian cen nie ma istotnego wpływu na ocenę oczekiwań inflacyjnych konsumentów, gdyż dotychczasowe kształtowanie się miar oczekiwanej inflacji skwantyfikowanych na podstawie danych Ipsos i GUS było bardzo zbliżone.


Plik do pobrania:


Dane dotyczące kształtowania się oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych publikowane są regularnie przez Radę Polityki Pieniężnej w Raportach o inflacji.


Literatura dotycząca systemu pomiaru oraz charakteru oczekiwań inflacyjnych konsumentów:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-07-29
1 EUR4,3684
1 USD3,9364
1 CHF4,0256
1 GBP5,1774
100 JPY3,7925

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję