Statystyka i sprawozdawczość

Rachunki finansowe

W dniu 30 października 2014 r. zostały opublikowane zrewidowane rachunki finansowe (największa zmiana dotyczy wartości nieskonsolidowanych transakcji w I kwartale 2014 r. dla długoterminowych dłużnych papierów wartościowych w sektorze instytucji rządowych i samorządowych).

Kwartalne rachunki finansowe

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów EBC.

Kwartalne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe, oraz zestawienia o transakcjach za okres począwszy od IV kwartału 2003 r. (dla transakcji - od I kwartału 2004 r.).

Regularna publikacja kwartalnych rachunków finansowych odbywa się 20-go dnia czwartego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dane dotyczą, tj. 20-go stycznia, kwietnia, lipca i października.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni kwartał są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania kwartalnych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".

Do pobrania:
  1.  Dane za ostatni kwartał (xlsx, 25 KB)


  2.  Szeregi czasowe w formie tabeli przestawnej  (xlsx, 597 KB)


Roczne rachunki finansowe

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. Są one zestawiane w oparciu o zasady zawarte w ESA 2010 oraz z uwzględnieniem wymogów Eurostatu.

Roczne rachunki finansowe opracowane przez NBP obejmują zestawienia danych bilansowych, tzw. bilanse finansowe począwszy od roku 2003, oraz zestawienia o transakcjach od roku 2004 - dane nieskonsolidowane i skonsolidowane .

Regularna publikacja rocznych rachunków finansowych odbywa się 20 kwietnia następnego roku wraz z publikacją danych kwartalnych za IV kwartał. Dane roczne są aktualizowane przy okazji kolejnych publikacji danych kwartalnych.

Szeregi czasowe są dostępne w formie tabeli przestawnej w pliku xlsx. Dane za ostatni rok są dodatkowo przedstawione w standardowym układzie prezentującym rachunki finansowe w odrębnym pliku. Opis głównych zasad zestawiania rocznych rachunków finansowych jest zawarty w "Objaśnieniach".

Do pobrania:
  1.  Dane za ostatni rok (xlsx, 48 KB)


  2.  Szeregi czasowe w formie tabeli przestawnej (xlsx, 243 KB)Objaśnienia do kwartalnych i rocznych rachunków finansowych

Do pobrania:
  1. Objaśnienia (pdf, 435 KB)Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-01-16
1 EUR4,3792
1 USD4,1354
1 CHF4,0837
1 GBP4,9883
100 JPY3,6196

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję