Nowa statystyka stóp procentowych

Departament Statystyki NBP pragnie poinformować, iż począwszy od danych za grudzień 2014 r. ulega zmianie zakres i metodyka danych publikowanych w ramach statystyki oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zmiany te wynikają z modyfikacji wymogów sprawozdawczych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. W zakresie metodyki zmieniono algorytm wyliczania średniego ważonego oprocentowania na sposób, który uwzględnia podział banków sprawozdających na jednorodne pod kątem działalności grupy. Porównanie danych wyliczanych starą i nową metodą wskazuje, że na głównych kategoriach oprocentowania różnice są nieistotne statystycznie. Najważniejszą zmianą w zakresie publikowanych danych jest dodanie nowych formularzy z oprocentowaniem i ekstrapolowanymi na cały system bankowy wartościami umów nowych w PLN, EUR i CHF, które nie uwzględniają umów renegocjowanych.

Przypominamy, że zgodnie ze standardami obowiązującymi banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedynczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.

Do pobrania:
 1. Statystyka stóp procentowych
  (dane od XII'2014)
   (xlsx)
 2. Statystyka stóp procentowych
  (dane od VI'2010 do XI'2014)
   (xls)
 3. Statystyka stóp procentowych
  (dane od I'2005 r. do V'2010 r.)
   (xls)
 4. Statystyka stóp procentowych
  (dane za 2004 r.)
   (xls)
 1. Instrukcja użytkownika statystyki stóp procentowych (pdf)


Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-02-10
1 EUR4,4366
1 USD3,9383
1 CHF4,0445
1 GBP5,7095
100 JPY3,4271

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję