Statystyka i sprawozdawczość

Nowa statystyka stóp procentowych

Departament Statystyki NBP pragnie poinformować, iż począwszy od danych za lipiec 2016 r. została poszerzona próba sprawozdawców statystki stóp procentowych. Ich liczebność wzrosła z dotychczasowych 16 do 25 banków. Poszerzenie próby wynika ze stosowania procedur zgodnych ze zharmonizowaną metodyką Europejskiego Banku Centralnego i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości danych.

Przypominamy, że zgodnie ze standardami obowiązującymi banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedynczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.”

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2017-09-19
1 EUR4,2930
1 USD3,5821
1 CHF3,7264
1 GBP4,8277
100 JPY3,2109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję