Nowa statystyka stóp procentowych

Departament Statystyki NBP pragnie poinformować, iż począwszy od danych za grudzień 2014 r. ulega zmianie zakres i metodyka danych publikowanych w ramach statystyki oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zmiany te wynikają z modyfikacji wymogów sprawozdawczych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. W zakresie metodyki zmieniono algorytm wyliczania średniego ważonego oprocentowania na sposób, który uwzględnia podział banków sprawozdających na jednorodne pod kątem działalności grupy. Porównanie danych wyliczanych starą i nową metodą wskazuje, że na głównych kategoriach oprocentowania różnice są nieistotne statystycznie. Najważniejszą zmianą w zakresie publikowanych danych jest dodanie nowych formularzy z oprocentowaniem i ekstrapolowanymi na cały system bankowy wartościami umów nowych w PLN, EUR i CHF, które nie uwzględniają umów renegocjowanych.

Przypominamy, że zgodnie ze standardami obowiązującymi banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedynczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-08-25
1 EUR4,3095
1 USD3,8190
1 CHF3,9575
1 GBP5,0463
100 JPY3,8056

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję