Statystyka monetarna i finansowa

Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji

Zestawienie to zawiera dane o wartości pieniądza rezerwowego banku centralnego oraz czynników jego kreacji (aktywa zagraniczne netto, zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego, saldo pozostałych pozycji netto) w układzie miesięcznym, za okres począwszy od grudnia 1996 r. Zakres informacji w pliku został dostosowany do obecnie wykorzystywanych instrumentów polityki pieniężnej.

Dane o oficjalnych aktywach rezerwowych prezentowane są na stronie internetowej NBP w zakładce o nazwie „Statystyka bilansu płatniczego”.

Kalendarz publikacji danych znajdujących się na stronie internetowej NBP:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kalendarz/kalendarz.html

Pliki do pobrania:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję