Statystyka monetarna i finansowa

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Zestawienia zawierają podstawowy zakres informacji statystycznych dotyczących aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych. Dane są przygotowane w układzie kwartalnym za okres począwszy od II kwartału 2010 r. W ramach populacji funduszy inwestycyjnych wyróżniono poszczególne typy funduszy oraz ich rodzaje według kryterium polityki inwestycyjnej. Statystyka funduszy inwestycyjnych jest agregowana przy uwzględnieniu w szczególności: przynależności sektorowej inwestorów, klasyfikacji instrumentów finansowych oraz obszaru geograficznego/ekonomicznego emitenta papierów wartościowych znajdujących się w portfelach funduszy.

Narodowy Bank Polski sporządza statystykę funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem wymagań metodyki Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zgodnie z tą metodyką w niniejszej statystyce nie zostały ujęte fundusze rynku pieniężnego, fundusze sekurytyzacyjne oraz fundusze w stanie likwidacji.

Prezentowany zakres danych jest opatrzony stosowną notą metodyczną.

Plik do pobrania:

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję