Statystyka i sprawozdawczość

Przepisy z zakresu rachunkowości

Pliki do pobrania:

* Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego Dz. Urz. NBP z 2003 r. nr 22 poz. 38, zmieniona uchwałą nr 12/2004 RPP Dz. Urz. NBP z 2004 r. nr 17 poz. 31, zmieniona uchwałą nr 13/2005 RPP Dz. Urz. NBP z 2005 r. nr 21 poz. 30, zmieniona uchwałą nr 3/2008 RPP Dz. Urz. NBP z 2008 r. nr 4 poz. 5, zmieniona uchwałą nr 17/2008 RPP Dz. Urz. NBP z 2008 r. nr 24 poz. 30, zmieniona uchwałą nr 14/2009 RPP Dz. Urz. z 2009 r. nr 20 poz. 23, zmieniona uchwałą nr 11/2010 RPP Dz. Urz. NBP z 2010 r. nr 17 poz. 18, zmieniona uchwałą nr 7/2019 RPP Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 15.

* Uchwała nr 6/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiazywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 14.

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję