Statystyka i sprawozdawczość

Sprawozdawczość podmiotów innych niż banki na potrzeby bilansu płatniczego

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów innych niż banki (w tym osób fizycznych) określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1548).

Rozporządzenie obowiązuje od 19 sierpnia 2017 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 10 stycznia 2010 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Ustalenie progów sprawozdawczych w formie pliku do pobrania (obowiązuje od 19 sierpnia 2017 r.):

Ustalenie progów sprawozdawczych w formie plików do pobrania w podziale na (obowiązuje do 18 sierpnia 2017 r.):


Sprawozdawczość na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe (SHS)

Od 31 października 2016 r. obowiązki w zakresie sprawozdawczości na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1786).


Więcej informacji na stronie sprawozdawczosc.nbp.pl

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję