System płatniczy

Karty płatnicze

Karty płatnicze umożliwiają dokonywanie płatności bez wykorzystania gotówki. Prawo bankowe definiuje kartę płatniczą jako kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty.

Te instrumenty płatnicze w Polsce są stosunkowo nowym narzędziem, niemniej rynek kart płatniczych w naszych warunkach rozwija się bardzo szybko.

Pierwsze karty płatnicze pojawiły się w Polsce pod koniec lat 60. XX wieku. Były to jednak karty wydawane przez zagraniczne banki, a korzystanie z nich w Polsce było bardzo ograniczone, ponieważ niewiele było miejsc, gdzie można było nimi regulować należności. Właściwy rozwój rynku kart płatniczych w naszym kraju nastąpił w latach 90. ubiegłego wieku. Stało się to możliwe głównie za sprawą reform, które zostały przeprowadzone po 1989 r. Zmiany te wpłynęły na kształt ówczesnego krajowego sektora bankowego i zapoczątkowały przekształcanie się bankowości detalicznej – banki zaczęły oferować klientom nowe produkty i usługi, wśród których pojawiły się także karty płatnicze. Obecnie rynek kart płatniczych w Polsce funkcjonuje w obrębie krajowego systemu płatniczego jako część systemu płatności detalicznych.

Obecnie mamy kilka rodzajów kart płatniczych. W zależności od sposobu rozliczania transakcji wyróżniamy karty: kredytowe, debetowe i obciążeniowe. Natomiast stosując podział według technologii zapisu danych rozróżniamy karty: z paskiem magnetycznym, z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, karty z mikroprocesorem oraz karty wirtualne (przeznaczone jedynie do płatności w internecie lub innych płatności niewymagających fizycznego przedstawiania karty, np. przez telefon).


Informacje kwartalne


Dane statystyczne

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję