System płatniczy

Nadzór nad Systemem Płatniczym - Systemy płatności

Ankieta dla systemu płatności

Poniższa ankieta przeznaczona jest dla podmiotów, które prowadzą (bądź będą prowadzić) system płatności.

Ankieta opracowana została w celu analizy i oceny zasad funkcjonowania systemu oraz określenia stopnia ryzyka systemowego, generowanego przez system płatności operatora.

Wraz z ankietą zamieszczamy informację na temat metodologii jej sporządzania.

Pliki do pobrania:Opłata skarbowa

Do wniosku w sprawie wydania przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego decyzji w przedmiocie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r., poz. 246,z późn. zm.), zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, w wysokości określonej w załączniku do ww. ustawy dla tego typu decyzji.

W przypadku działania poprzez pełnomocnika, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) należy dodatkowo wnieść opłatę skarbową, w wysokości określonej w załączniku do ww. ustawy dla tego typu czynności.

Opłatę skarbową uiszcza się na właściwy rachunek Urzędu dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.Ankieta dla podmiotów uczestniczących w prawnych powiązaniach w rozumieniu art. 2 ustawy o ostateczności rozrachunku

Plik do pobrania:Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności

Poniższy plik zawiera informacje o decyzjach wydanych przez Prezesa NBP na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r., poz. 246)

Plik do pobrania:


Lista systemów płatności nadzorowanych przez Prezesa NBP

Aktualnie nadzorem NBP objęte są następujące systemy płatności:

Systemy płatności wysokokwotowych

  • SORBNET2
  • TARGET2-NBP
Systemy płatności detalicznych
  • Elixir
  • Euro Elixir
  • Krajowy System Rozliczeń
  • Express Elixir
  • System płatności BlueCash
  • System Płatności Mobilnych BLIK
  • System Płatności Kartowych

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-22
1 EUR4,3149
1 USD3,6977
1 CHF3,7367
1 GBP4,9209
100 JPY3,3571

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję