System płatniczy

Rada ds. Systemu Płatniczego

Rada ds. Systemu Płatniczego została powołana w czerwcu 1998 r. na mocy uchwały nr 14/98 Zarządu NBP z 10 czerwca 1998 r. Rada pełni rolę opiniodawczo-doradczą Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Jej podstawowym celem jest koordynacja działań NBP, Związku Banków Polskich, działających na polskim rynku banków oraz innych instytucji krajowych zawiązanych z systemem płatniczym.

Rada ds. Systemu Płatniczego zajmuje się bieżącą analizą i oceną polskiego systemu płatniczego oraz uregulowań prawnych dotyczących tego systemu. Podejmuje też działania zmierzające do integracji działań sektora bankowego w zakresie systemu płatniczego oraz proponuje działania, które w szczególności dotyczą: adaptacji polskiego systemu płatniczego do wymogów Unii Europejskiej, minimalizacji ryzyka w systemie płatniczym, usprawnienia obrotu płatniczego i zwiększenia jego bezpieczeństwa oraz promowania obrotu bezgotówkowego. Rada może też zajmować się rozpatrywaniem spraw wskazanych przez Zarząd NBP. Rada spotyka się regularnie raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbyło się 10 października 1998 r.

Radzie przewodniczy wiceprezes NBP – pierwszy zastępca prezesa NBP. Jego zastępcą jest prezes Związku Banku Polskich. W skład Rady wchodzą także m.in: przedstawiciel ministra finansów, szef nadzoru finansowego, zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przedstawiciel centrum rozliczeniowego kart płatniczych, Dyrektor Generalny Poczty Polskiej oraz prezesi kilku banków komercyjnych wskazanych przez Związek Banków Polskich.


Zobacz również:Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję