System płatniczy

Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA)

Informacje o SEPA

SEPA jest inicjatywą Unii Europejskiej mającą na celu utworzenie jednolitego rynku płatności w euro. Głównymi inspiratorami tego przedsięwzięcia są Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny oraz europejskie środowisko dostawców usług płatniczych, w szczególności banków.

Istotną rolę we wprowadzaniu SEPA w Europie odgrywa Europejska Rada ds. Płatności - ang. European Payments Council - EPC, natomiast planowanie i strategia rozwoju SEPA przypisana została Radzie Płatności Detalicznych w Euro - ang. Euro Retail Payments Board - ERPB.

W Polsce ciałem koordynującym wprowadzanie standardów SEPA do polskiego sektora płatniczego jest SEPA Polska - SEPA PL.

Głównymi instrumentami płatniczymi objętymi standaryzacją w ramach SEPA są: polecenie przelewu SEPA – ang. SEPA Credit Transfer - SCT, polecenie zapłaty SEPA – ang. SEPA Direct Debit - SDD i płatności kartowe SEPA – ang. SEPA Cards Framework - SCF. Niezależnie od działań w zakresie standaryzacji bezgotówkowych instrumentów płatniczych prowadzone są prace związane z obsługą obiegu gotówki w euro w ramach tzw. Jednolitego Obszaru Gotówki w Euro- ang. Single Euro Cash Area - SECA.

SEPA stwarza pole do dalszego rozwoju innowacyjnych usług płatniczych w Europie, takich jak płatności mobilne, czy faktury elektroniczne oraz daje możliwości dalszego wprowadzania nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych w tym obszarze.

Polscy dostawcy usług płatniczych, którzy świadczą usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro (w Polsce oferowanie tych usług w walucie euro nie jest obowiązkowe), zobowiązani są do stosowania regulacji unijnej, tzw. SEPA end-date.

Narodowy Bank Polski od samego początku wspiera inicjatywę SEPA, zarówno jako katalizator zmian w polskim systemie płatniczym, jak i aktywny uczestnik tego systemu.

Zobacz również:Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję