System płatniczy

System SORBNET

System SORBNET (System Obsługi Rachunków Bankowych) to stworzona i prowadzona przez NBP platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w złotych.

SORBNET został uruchomiony w 1996 roku jako następca systemu SORB działającego od kwietnia 1993 roku. System SORB był pierwszym polskim systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, tj. systemem RTGS (ang. Real Time Gross Settlement). Zlecenia płatnicze składane przez banki w takim systemie są realizowane zgodnie z zasadą rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceń pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym (przetwarzanie zleceń na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia). Funkcjonujący obecnie system SORBNET jest również systemem RTGS.

Niezawodne funkcjonowanie tego systemu zapewnia szybkie i bezpieczne rozliczenia między bankami (oraz między bankami a NBP), co jest ważne dla utrzymywania płynności rynku międzybankowego i bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego. Dzięki stworzeniu nowoczesnych systemów rozliczeń, pieniądze klientów banków w Polsce są transferowane szybciej niż ma to miejsce w wielu innych krajach.


Zobacz również:


Pliki do pobrania:Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2015-12-01
1 EUR4,2651
1 USD4,0248
1 CHF3,9128
1 GBP6,0709
100 JPY3,2694

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Strona nbp.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej » Akceptuję