System płatniczy

System SORBNET

System SORBNET (System Obsługi Rachunków Bankowych) to stworzona i prowadzona przez NBP platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym, w złotych.

SORBNET został uruchomiony w 1996 roku jako następca systemu SORB działającego od kwietnia 1993 roku. System SORB był pierwszym polskim systemem rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, tj. systemem RTGS (ang. Real Time Gross Settlement). Zlecenia płatnicze składane przez banki w takim systemie są realizowane zgodnie z zasadą rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceń pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym (przetwarzanie zleceń na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia). Funkcjonujący obecnie system SORBNET jest również systemem RTGS.

Niezawodne funkcjonowanie tego systemu zapewnia szybkie i bezpieczne rozliczenia między bankami (oraz między bankami a NBP), co jest ważne dla utrzymywania płynności rynku międzybankowego i bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego. Dzięki stworzeniu nowoczesnych systemów rozliczeń, pieniądze klientów banków w Polsce są transferowane szybciej niż ma to miejsce w wielu innych krajach.


Zobacz również:


Pliki do pobrania:Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję