System płatniczy

System TARGET2

TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to paneuropejski system międzybankowych rozliczeń w euro w czasie rzeczywistym.

TARGET2 umożliwia szybkie i bezpieczne rozliczenia między bankami z różnych krajów, tym samym wzmacnia płynność europejskiego systemu finansowego. Pozwala bankom redukować koszty rozliczeń i stwarza im możliwość scentralizowanego zarządzania płatnościami. Te korzyści dla banków sprzyjają zarazem ich klientom.

System został uruchomiony pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego w listopadzie 2007 r. NBP przystąpił do niego w dniu 19 maja 2008 r., uruchamiając polski komponent systemu TARGET2 o nazwie TARGET2-NBP. Wraz z Narodowym Bankiem Polskim uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2 zostały trzy banki: ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Z kolei za pośrednictwem NBP, poprzez system SORBNET-EURO, w tym dniu dostęp do rozliczeń przez system TARGET2 uzyskały 24 inne banki, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z decyzją Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ograniczającą do czterech lat możliwość pośrednictwa banku centralnego w dostępie banków komercyjnych do rozliczeń w systemie TARGET2, pośrednictwo NBP możliwe było maksymalnie do maja 2012 r. Tym samym uczestnicy sukcesywnie migrowali z systemu SORBNET-EUTRO do systemu TARGET2.

W dniu 8 czerwca 2009 r. do systemu TARGET2-NBP został przeniesiony rozrachunek systemu EuroELIXIR prowadzony przez KIR S.A. Podczas ostatniej tury migracji krajowych uczestników z systemu SORBNET-EURO do systemu TARGET2-NBP w dniu 21 listopada 2011 r. przystąpił KDPW S.A.

Uczestnikami bezpośrednimi systemu TARGET2-NBP są:

 • Narodowy Bank Polski
 • 18 banków komercyjnych
 • 3 systemy zewnętrzne:
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • KDPW_CCP S.A.
W 2015 r. w systemie TARGET2-NBP:
 • średni dzienny wolumen zrealizowanych zleceń wyniósł 5 293, a średnie dzienne obroty 3,0 mld euro,
 • średnia wartość zlecenia wyniosła 0,70 mln euro.

» LOGOWANIE DO SYSTEMU


Pliki do pobrania:

Uwaga! Zapisywanie plików lub korzystanie z linków dostępnych na tej stronie może wymagać od użytkownika autoryzacji.

Data ostatniej aktualizacji: 14.04.2016 r.


Zobacz również:

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2016-05-30
1 EUR4,3945
1 USD3,9470
1 CHF3,9757
1 GBP5,7610
100 JPY3,5515

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 85 18
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję