Komunikat prasowy z posiedzenia
Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. omówiła:

  • bieżącą sytuację pieniężną,
  • Bilans płatniczy RP za I kwartał.

Rada Polityki Pieniężnej omówiła sprawę rezerwy obowiązkowej.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwały w sprawie:

  • Zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego,
  • Zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 21 lipca br.


[ Powrót ] [ Do druku ]Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-06-18
1 EUR4,2887
1 USD3,7003
1 CHF3,7130
1 GBP4,9003
100 JPY3,3479

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję