Informacja o aukcji skonwertowanych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu

Informacja o aukcji skonwertowanych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu:

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 16 listopada 2000 r. odbędzie się bezwarunkowa przedaż bankom skonwertowanych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Liczba ofert nie podlega ograniczeniu.

Szczegółowe warunki aukcji są następujące:

  1. Data aukcji - 16 listopada 2000 r.
  2. Termin składania ofert - do godz. 11.00 w dniu przetargu.
  3. Termin zapłaty za zakupione na aukcji obligacje - 20 listopada 2000 r. do godz. 12.00
  4. Nominał obligacji - 1000 (jeden tysiąc) złotych.


zapadalność oferowanych obligacji Stopa procentowa obligacji Nominalna wartość obligacji w mln PLN Przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty ISIN
22 kwietnia 2003 r. 10 % 300 58.08 PL0000101424
         
         
         
         

Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie banki będące dealerami rynku pieniężnego i posiadające rachunki bieżące w Departamencie Systemu Płatniczego NBP.

Nabywcami obligacji na rynku wtórnym mogą być wyłącznie rezydenci.

Zapłata za obligacje następuje w dniu 20 listopada 2000 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.

Oferty można zgłaszać pod adresem: Narodowy Bank Polski - Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; fax nr 826-96-60, 826-95-57; 620-94-38; bądź składać bezpośrednio w ww. departamencie.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję