Komunikat po posiedzeniu KNB w dniu 10 sierpnia br.

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia br. wyraziła zgodę na połączenie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. z siedzibą w Warszawie z Bankiem Austria Creditanstalt Poland S.A.

KNB wydała zezwolenie na nabycie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie akcji uprawniających do wykonywania ponad 20 proc. głosów, nie więcej niż 25 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Rolniczego S.A. z siedzibą w Kaliszu.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję