Spotkanie Rady Polityki Pieniężnej z prezesami banków komercyjnych

data publikacji: 2007-12-04

We wtorek 4 grudnia br. - z udziałem prezesa NBP Sławomira Skrzypka - odbyło się spotkanie Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP z prezesami banków komercyjnych na temat założeń polityki pieniężnej na 2008 rok. Uczestniczyło w nim ponad 30 prezesów i członków zarządów banków komercyjnych, przedstawiciele Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz liczne grono analityków i ekonomistów bankowych.

Prezes NBP przedstawił elementy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które będą wywierać istotny wpływ na kształt polityki pieniężnej w 2008 roku oraz najważniejsze wyzwania dla polityki pieniężnej w 2008 roku. Podkreślił, że w przyszłym roku polityka pieniężna będzie ukierunkowana - podobnie jak w latach poprzednich - na utrzymanie niskiej i stabilnej inflacji. W swoich decyzjach Rada będzie dążyć do tego, aby w średnim okresie inflacja była zgodna z celem inflacyjnym. Omawiając perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce Sławomir Skrzypek podkreślił, że wprawdzie dynamika PKB w 2008 r. będzie prawdopodobnie niższa niż w 2007 roku, jednak pozostanie ona na relatywnie wysokim poziomie, przekraczając prawdopodobnie 5 procent.

W trakcie spotkania dyskutowano również kwestie dotyczące funkcjonowania nadzoru bankowego po 1 stycznia 2008 roku. Zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z przeniesienia GINB do KNF. Prezes NBP Sławomir Skrzypek podziękował prezesowi Związku Banków Polskich oraz pozostałym uczestnikom spotkania za podtrzymanie dotychczasowego stanowiska w sprawie pozostawienia nadzoru bankowego w Narodowym Banku Polskim.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP:

  • Agnieszka Kramza, tel. 022 653 27 34
  • Małgorzata Radomska, tel. 022 653 20 12


[ Powrót ] [ Do druku ]Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję