Seminaria BISE

data publikacji: 2008-03-10

Biuro Prasowe NBP serdecznie zaprasza dziennikarzy na pierwsze z cyklu otwartych seminariów służących prezentacji wyników projektów badawczych wspomagających przygotowanie Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki następujących projektów:

  1. Koszty dostosowawcze oraz korzyści z wprowadzenia euro dla sektora polskich przedsiębiorstw niefinansowych (Katarzyna Puchalska, Instytut Ekonomiczny, NBP)
  2. Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro (Łukasz Szymczyk, Departament Zagraniczny, NBP)

Seminarium odbędzie się czwartek, 13 marca o godz. 11.00 w Centrali Narodowego Banku Polskiego (ul. Świętokrzyska 11/21, Sala im. W. Grabskiego).

UWAGA: Wyniki pojedynczego projektu badawczego nie determinują wyników całego Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej Walutowej. Projekty badawcze mają charakter dokumentów wspierających.
Przedstawione w Raporcie wyniki będą stanowiły podsumowanie ponad 30 projektów, realizowanych zarówno przez pracowników NBP, jak też ekspertów zewnętrznych.

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o akredytację w Biurze Prasowym NBP: tel. 22 653 20 12, e-mail: press@nbp.pl


[ Powrót ] [ Do druku ]Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję