"The Role of Central Banks in Economic and Personal Finance Education"

Konferencja w dniach 28 - 29 września 2006 r.
Hotel "The Westin Warsaw"


  F o r m u l a r z   z g ł o s z e n i o w y  

Słowo kluczowe z zaproszenia

klucz:
 


 
Informacje o osobie zaproszonej

imię:

nazwisko:
stanowisko:
 

 
Informacje o redakcji

pełna nazwa:

dokładny adres:
kod pocztowy, miejscowość:
 
-
 
Informacje kontaktowe

telefon:

faks:
e-mail:
 

 
 
Wysłanie formularza do rejestracji oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Narodowy Bank Polski zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.)


Uprzejmie informujemy, że NBP nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gabinet Prezesa,
telefony w Warszawie: 653 29 26, 653 19 05.

© 2006 NBP