Archiwalne kursy walut

drukujDrukuj

Wybierz tabelę kursów:

Zobacz również: Aktualne kursy walut


Kanały RSS:


Kursy średnie miesięczne, na koniec miesiąca, średnie roczne


Średnioważone kursy walut obcych w złotych


Informacja o terminach publikacji kursów walut NBP

Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.

Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15.

Dostępne na stronie internetowej NBP pliki (w postaci xls) z archiwalnymi kursami walut (Tabela A, Tabela C, kursy średnie miesięczne, kursy na koniec miesiąca, średnie roczne oraz średnioważone kursy złotego w stosunku do walut obcych) aktualizowane są w każdy pierwszy roboczy dzień miesiąca do godz. 16:00. Kursy archiwalne (Tabela B) aktualizowane są dwa razy w roku: na początku stycznia i lipca.